top of page

 96 1/2 Hammers 

Type - mp4 + audio

Size - 395.5MB

       - 1440x1280 px

Duration - 03:00

Created - 1 October 2021

There are 5 video iterations

of this.

What does it mean Johnny?

A hammer is both a noun and a verb. A hammer can create and build things, it can also destroy or deconstruct things. Hammers can do something just as well as doing nothing. 

It all depends on attitude.

In this case the images serve as a metaphor for one year in one life.

This metaphor is overlaid on a wallpaper of bird, shape, cell, dream and Tarzan fragments. My mother lived 96 1/2 years, and handled her hammers well.

Painted Black Arrow
Painted Black Arrow

Hva betyr det Johnny?

En hammer er både et substantiv og et verb. En hammer kan skape og bygge ting, den kan også ødelegge eller dekonstruere ting. Hammere kan gjøre noe like godt som ingenting. Alt avhenger av holdning. I dette tilfellet fungerer bildene som en metafor for ett år i ett liv.

Denne metaforen er lagt på et tapet av fugl, form, celle, drøm og Tarzan-fragmenter. Min mor levde 96 1/2 år, og håndterte hammerene sine godt.

bottom of page